| Strona Główna
| Informacje
| Mały Mistrz
| Przetarg
| Zawody Ogólnopolskie
| Zarząd
| Komisja Rewizyjna
| Statut

| Kalendarz

| Archiwum

Współpracujemy z

   

Witamy Państwa na Naszej stronie internetowej.


Nasz email: wmszs@szs.olsztyn.pl

                             
      
      

UWAGA PILNE!!

Do kierowników rejonów, półfinałów, nauczycieli i organizatorów imprez W-M SZS informuje że realizacja imprez ujętych w regulaminie szkolnych imprez sportowych na rok 2014/2015 zostaje wstrzymana do momentu rozstrzygnięcia ofert.


Ewaluacja programu Mały Mistrz

W-M SZS zwraca się z prośbą o wypełnianie ankiet skierowanych do nauczycieli biorących udział w Programie Mały Mistrz, która jest dostępna na indywidualnym koncie na stronie Programu: www.malymistrz.pl.

Ewaluacja Programu Mały Mistrz


Informacja dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży

W-M SZS zwraca się z prośbą o terminowe wypełnianie testów sprawności fizycznej przez animatorów SDiM.

 • Instrukcja dla trenerów [pobierz]

  Informacja dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży

  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przypomina animatorom SDiM, że maja obowiązek wchodzenia na swój profil i uzupełniania na bieżąco harmonogramu pracy.


  Informacja dla Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży

  Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego zwraca się z prośbą do animatorów SDiM o pilne uzupełnienie informacji o rozmiarze koszulki.
  Aby to zrobić animator musi zalogować się na swoje konto na animatorskim.szs.pl

  - następnie kliknąć swój profil,
  - kliknąć zmień dane konta,
  - następnie należy wybrać z listy rozmiar koszulki,
  - wpisać hasło logowania w okienko hasło
  - kliknąć zmień.


  Dziennik pracy nauczyciela na I semestr realizującego program Mały Mistrz [pobierz]


 • Komunikat organizacyjny nr 2 - Finały Wojewódzkie turniejów na boiskach Orlik dziewcząt i chłopców SP, Gim, SPG [pobierz]
 • Komunikat organizacyjny nr 1 - Finały Wojewódzkie turniejów na boiskach Orlik dziewcząt i chłopców SP, Gim, SPG [pobierz] - ZMIANA MIEJSC ROZGRYWEK

 • PODZIĘKOWANIA

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przekazuje słowa podziękowania i uznania Starostwu Powiatowemu w Nowym Mieście Lubawskim i miastu za pomoc w organizacji Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
  Przekazujemy słowa uznania dla przedsiębiorców, którzy wsparli organizacyjnie i finansowo zawody.
  Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z działaczami Szkolnego Związku Sportowego powiatu nowomiejskiego.

  Życzymy wszystkim Państwu samych sukcesów i zapraszamy do organizacji kolejnych imprez.

  Ze sportowym pozdrowieniem
  Przewodniczący W-M SZS
  Wacław Wasiela


  Lista zakwalifikowanych do programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży [pobierz]
  Oświadczenie zleceniobiorcy [pobierz]
  Umowa zlecenie [pobierz]


  Komunikat organizacyjny Nr 2 Wojewódzkich turniejów w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykówce w roku 2014 na istniejących w województwie kompleksach sportowych "Moje boisko Orlik 2012" [pobierz]


  UWAGA!!!

  Uchwała Prezydium Zarządu Głównego SZS dotycząca przeprowadzenia LICEALIADY w roku szkolnym 2014/2015 [zobacz]


  Komunikat organizacyjny Nr 1 Wojewódzkich turniejów w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykówce w roku 2014 na istniejących w województwie kompleksach sportowych "Moje boisko Orlik 2012" [pobierz]


  WAŻNY KOMUNIKAT!!!

  Szkoły przystępujące do współzawodnictwa sportowego muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl

  Zarząd Główny SZS pilotażowo wprowadził w roku szkolnym 2014/2015 zakaz udziału w rozgrywkach gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie. W związku z powyższym W-M SZS dla drużyn mających rejestrację w związkach sportowych wprowadza pilotażowo wojewódzkie turnieje w wyżej wymienionych dyscyplinach. Szczegółowe informacje o tych turniejach zamieszczane będą na stronie internetowej W-M SZS: www.szs.olsztyn.pl po konsultacji z kierownikami półfinałów.


  Terminarz i regulamin Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2014/2015 [zobacz]


  Dokumenty rozliczeniowe Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP:

  Zestawienie kosztów turnieju [pobierz]
  Rozliczenie turnieju [pobierz]
  Lista sędziowska [pobierz]
  Umowa zlecenie dla organizatora [pobierz]
  Umowa zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]


  Ważny komunikat

  Do 8 września 2014 roku przedłużamy termin zgłaszania i rejestracji Animatorów do udziału w projekcie Animator Sportu Dzieci i młodzieży.


  W-M SZS uprzejmie informuje, że w związku z rejestracją Animatorów Sportu Dzieci i Młodzieży jest już aktywna strona internetowa animatorsdim.szs.pl

  ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO PROGRAMU!!!


  W-M SZS informuje, że będzie realizował program "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży" na terenie województwa warmińsko-muzurskiego. W załączeniu zamieszczamy informacje o programie i wskazówki dla Animatorów.

  Akcja dotyczy tylko szkół gimnazjalnych (klasy 1-3)

  Zgłoszenia do programu (wnioski) będą dokonywane drogą elektroniczną. Klub/animator drukuje z systemu taki wniosek: podpisany, opieczętowany z opinią z JST i wysyła pod adres do Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn.

  System będzie aktywny od 18.08.2014, po tym terminie będzie można zgłaszać się do programu.
  Zapraszamy do zgłaszania się do programu.

 • Założenia programu [pobierz]
 • Informacja dla animatorów [pobierz]

 • UWAGA

  KIEROWNICY REJONÓW I REGIONÓW, ORGANIZATORZY ZAWODÓW

  Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu terminów zawodów rejonowych i regionów ujętych w Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych na rok 2013/2014. Przeprowadzenie zawodów niezgodnie z obowiązującymi terminami skutkować będzie brakiem ich dofinansowania ze strony WM SZS, a drużyny w nich uczestniczące nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu rozgrywek.


  Ważna informacja dla organizatorów imprez

  W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących finansowania sędziów oraz opieki medycznej na zawodach sportowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie:

  Sędziowie

 • Etap zawodów: rejon - do 3 sędziów (w przypadku udziału w rozgrywkach 2 drużyn - 2 sędziów)
 • Etap zawodów: półfinały - od 2 do 4 sędziów (w zależności od ilości drużyn)
 • Etap zawodów: baraże - 2 sędziów
 • Opieka medyczna

  Czas trwania zawodów

 • do 5 godz. - 50,00 złotych brutto
 • powyżej 5 godz. - 70 złotych brutto
 • Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zastosowania się do powyższych ustaleń i przekroczenia ustalonych limitów nadesłane dokumenty będą zwracane do powtórnego rozliczenia

  Aktualna lista wypłat ekwiwalentów sędziowskich [pobierz]

  Umowa-zlecenie dla opieki medycznej [pobierz]

  Aktualne stawki sędziowskie [pobierz]

  Aktualna lista zgłoszeniowa [pobierz]


  „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”

  Pismo do dyrektorów szkół [pobierz]

  Kryteria - aktywność fizyczna - SP [pobierz]
  Kryteria - żywienie - SP [pobierz]
  Kryteria - aktywność fizyczna - GIM [pobierz]
  Kryteria - żywienie - GIM [pobierz]
  Kryteria - aktywność fizyczna - SPG [pobierz]
  Kryteria - żywienie - SPG [pobierz]

  Zgłoszenie [pobierz]


  Uwaga kierownicy regionów i rejonów - organizatorzy imprez rejonowych i regionalnych!!

  Przypominamy o obowiązku nadsyłania komunikatów (organizacyjnych i końcowych) na poniższy adres e-mail: komunikaty.wmszs@gmail.com. Prosimy jednak o prawidłowe tytułowanie komunikatów - np. Mistrzostwa rejonu I w siatkówce dziewcząt SPG oraz odpowiednie zapisanie pliku (*.doc). Prosimy także o nadsyłanie jedynie informacji na temat imprez rejonowych, półfinałowych oraz barażów i finałów wojewódzkich. Komunikaty dotyczące imprez powiatowych, bądź innych - niższego szczebla niż imprezy rejonowe - nie będą publikowane na stronie internetowej W-M SZS w Olsztynie.