Eliminacja powiatu Kętrzyńskiego - trójbój LA (maj 2009, Reszel)