S K S
UWAGA!!!

Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na prowadzenie zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy na 2023 rok.
W związku z powyższym prosimy o składanie deklaracji przystąpienia do programu do 06.12.2022 roku. Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji (wszystkie dane) i przesłanie na maila: wmszs@szs.olsztyn.pl
W załącznikach pismo informujące o głównych warunkach realizacji i deklaracja przystąpienia do druku.

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Główne założenia programu SKS na rok 2023
Deklaracja przystąpienia do programu SKS na rok 2023

Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy z przyjemnością informuje, że został operatorem wojewódzkim Programu "Szkolny Klub Sportowy" na rok 2022.
W Związku z tym prosimy o zapoznanie się z założeniami i regulaminem programu.

Opublikowano 28.02.2022
„ZAŁOŻENIA I REGULAMIN PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY W ROKU 2022


Poniżej dokumentacja do wydrukowania, uzupełnienia i odesłania na adres:
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy, ul. Kołobrzeska 13/314 10-444 Olsztyn.
Wpłatę (jednorazowa) w wysokości 50 zł za każdą grupę ćwiczebną należy dokonać na konto PKO SA: 54 1240 5598 1111 0000 5030 9704. W tytule należy podać nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko nauczyciela.
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres mailowy: wmszs@szs.olsztyn.pl

Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania:

Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu (jeden egzemplarz)
Porozumienie o współpracy (organ prowadzący szkołę lub szkoła, dwa egzemplarze)
Umowa - Zlecenie (dwa egzemplarze)
Załącznik nr 1 do umowy - zlecenia (jeden egzemplarz)
Oświadczenie zleceniobiorcy (jeden egzemplarz)

Dokumenty należy złożyć do 31.03.2022 roku

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Opublikowano 27.12.2021

UWAGA!!!


Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na prowadzenie zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok.
W związku z powyższym prosimy o składanie deklaracji przystąpienia do programu do dnia 20.01.2022 roku. Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji (wszystkie dane) i przesłanie na maila wmszs@szs.olsztyn.pl w załącznikach pismo informujące o głównych warunkach realizacji i deklaracja przystąpienia do druku.

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski

Główne warunki realizacji Program Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok.
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” W ROKU 2022


Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704