S K S
UWAGA!!!

Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na prowadzenie zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy na 2023 rok.
W związku z powyższym prosimy o składanie deklaracji przystąpienia do programu do 06.12.2022 roku. Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji (wszystkie dane) i przesłanie na maila: wmszs@szs.olsztyn.pl
W załącznikach pismo informujące o głównych warunkach realizacji i deklaracja przystąpienia do druku.

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski


Główne założenia programu SKS na rok 2023
Deklaracja przystąpienia do programu SKS na rok 2023

Poniżej dokumentacja do wydrukowania, uzupełnienia i odesłania na adres:
Warmińsko - Mazurski Szkolny Związek Sportowy,
ul. Kołobrzeska 13/314
10 - 444 Olsztyn
Wpłatę (jednorazowa) w wysokości 50 zł za każdą grupę ćwiczebną należy dokonać na konto PKO SA
54 1240 5598 1111 0000 5030 9704,
w tytule podać nazwę szkoły, miejscowość oraz imię i nazwisko nauczyciela, potwierdzenie dokonania wpłaty z pełną dokumentacją wysłać na adres biura W-MSZS

Proszę nie wysyłać dokumentów drogą mailową!!!Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania:

- Potwierdzenie zgłoszenia szkoły do programu (WYPEŁNIA SZKOŁA, jeden egzemplarz)

- Porozumienie o współpracy (WYPEŁNIA organ prowadzący szkołę lub szkoła, dwa egzemplarze)

- Umowa - Zlecenie (WYPEŁNIA NAUCZYCIEL, dwa egzemplarze)

- Załącznik nr 1 do umowy - zlecenia (dwa egzemplarze)

- Oświadczenie zleceniobiorcy (jeden egzemplarz), (PROSZĘ O WPISANIE NUMERU KONTA)

Niepełny komplet dostarczonych dokumentów opóźni akceptację nauczyciela w dzienniku SKS do momentu jej uzupełnienia.UWAGA!!! Dokumenty należy złożyć do 15 marca 2023 roku .

Przewodniczący W-MSZS
Dariusz Marchlewski

Adres

Ul.Kołobrzeska 13,
p. 314 10-444 Olsztyn

telefon

607 213 029 przewodniczący W-M SZS
lub 606 419 751
517-661-045 specjalista ds. SKS
503 983 190 księgowość

E-mail

wmszs@szs.olsztyn.pl

NIP

739-11-42-600

Regon

510286562

PKO SA

54 1240 5598 1111 0000 5030 9704